Prehľad údajov nameraných meteorologickou stanicou


Nasledujúca tabuľka obsahuje prehľad údajov nameraných meteorologickou stanicou spracovaných programom Cumulus.


JanuárFebruárMarecAprílMájJúnJúlAugustSeptemberOktóberNovemberDecember
10,03,60,07,20,00,00,014,436,00,00,00,0
20,00,00,00,00,00,00,03,639,63,63,63,6
33,63,60,00,00,00,00,010,897,00,00,03,6
40,00,00,00,00,00,00,00,083,20,00,03,6
53,60,00,00,00,00,032,414,40,00,00,03,6
63,60,03,60,00,03,668,40,00,00,00,00,0
70,03,60,00,00,00,021,60,00,00,00,00,0
80,03,63,60,010,83,60,00,00,00,00,03,6
90,03,60,00,00,018,00,00,00,00,00,00,0
103,60,00,00,03,60,03,67,20,00,00,00,0
110,00,00,00,028,80,010,83,60,00,00,03,6
120,00,03,60,00,010,80,00,00,00,00,03,6
133,63,60,07,20,032,40,00,00,00,00,00,0
140,03,60,00,00,03,60,03,63,60,03,63,6
150,00,00,00,03,63,60,00,03,60,00,00,0
160,03,63,60,010,80,07,20,07,20,00,00,0
173,60,03,60,03,63,632,40,07,23,60,03,6
183,63,60,00,03,60,03,60,00,03,60,03,6
193,60,00,00,03,60,00,00,00,00,03,63,6
207,23,60,03,60,00,00,00,00,00,07,20,0
213,63,60,00,00,043,23,60,00,00,03,63,6
223,60,00,00,00,00,010,80,03,60,03,67,2
233,63,60,03,60,00,07,20,03,60,00,03,6
240,00,00,03,60,00,00,00,07,236,03,67,2
253,60,00,00,028,80,07,23,60,03,63,63,6
260,00,00,021,60,00,00,03,60,00,03,60,0
270,00,00,03,60,018,00,00,00,03,63,60,0
280,00,00,00,00,07,20,00,00,03,63,60,0
290,03,60,03,60,00,00,00,03,60,00,0
303,63,60,00,00,00,00,00,018,00,010,8
310,07,20,00,00,00,00,0


Poznámka:
Údaje za aktuálny deň sú doplnené nasledujúci deň ráno.Posledná aktualizácia: 27.1.2020 7:25:01 hod.
Vytvorené programom Cumulus verzia 1.9.4 (1099)